Νέα του Executive MBA

Νέα σειρά 2021-2023 

To  Executive  MBA  του  ΟΠΑ  υποδέχθηκε  τους  νέους  του  φοιτητές  την  Παρασκευή  10 Σεπτεμβρίου 2021,  σε μια  βραδιά  καλωσορίσματος  που έλαβε χώρα  στο νέο κτίριο του ΟΠΑ με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Μετά  από  ένα  σύντομο  χαιρετισμό  από  τον  Διευθυντή  του  Προγράμματος  καθηγητή  κ. Παπαδάκη ακολούθησε μια σειρά βιωματικών ασκήσεων υπό την καθοδήγηση των Επικ. Καθηγητριών του ΟΠΑ κ.κ. Νικάνδρου και Καραντινού. Οι φοιτητές μοιράστηκαν μαζί μας τις   προσδοκίες   τους,   τον  ενθουσιασμό   και   τους   στόχους   τους   μέσα   από   ασκήσεις γνωριμίας, συνεργασίας και έκφρασης.

Είμαστε υπερήφανοι και για τη νέα σειρά του προγράμματος.

  1. Οι  μισοί  φοιτητές  της  24ης  σειράς  έχουν  ήδη  μεταπτυχιακό  τίτλο,  κατά  κανόνα  σε τομείς εκτός οικονομικών/διοίκησης επιχειρήσεων.
  2. Πέντε (5) από τους νέους φοιτητές μας είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
  3. Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ξεπερνά τα 39 έτη.
  4. Περίπου το 40% των φοιτητών είναι γυναίκες.
  5. Η μέση εργασιακή εμπειρία μετά τη λήψη του πρώτου πτυχίου, ξεπερνά τα 9 έτη.
  6. Το  1/3  θα  τύχει  χρηματοδότησης  από  τις  επιχειρήσεις/οργανισμούς  στους  οποίους εργάζονται.
  7. Για τη μεγάλη πλειοψηφία των αιτούντων στο Executive MBA (περίπου 7 στους 10), δεν υπάρχει δεύτερη επιλογή στην αναζήτηση μεταπτυχιακού.

 

Διακρίσεις  - Πιστοποιήσεις

QS Executive MBA rankings 2021 Executive MBA, AUEB

Τον  Ιούλιου  του  2021  ανακοινώθηκαν  τα  αποτελέσματα  της  ερευνάς  QS  Executive  MBA  2021  και είμαστε  στην  ευχάριστη  θέση  να  σημειώσουμε  πως  το  «ΔΠΜΣ  στη  Διοίκηση  Επιχειρήσεων  για Στελέχη: Executive MBA» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ήταν το μοναδικό Ελληνικό ΠΜΣ που κατατάχθηκε μεταξύ των κορυφαίων “Executive MBA” παγκοσμίως για τη διετία 2020-2021. Συγκεκριμένα   κατατάχθηκε   μεταξύ   των   θέσεων   131-140   μέσα   από   176   “Executive   MBAs’” διατηρώντας τη συνολική του απόδοση στα ίδια επίπεδα για τη διετία 2020-21.

Ιδιαίτερη τιμή για το πρόγραμμα ήταν η θέση που έλαβε σε ένα σημαντικότερα κριτήρια που αφορά των  κόσμο  των  επιχειρήσεων  και  επηρεάζει  τον  ανταγωνισμό  στην  αγορά  εργασίας.  Στο  κριτήριο

“Employer Reputation”, σε ένα χρόνο μόλις το “Executive MBA” βελτίωσε την απόδοση του κατά 6 μονάδες στην παγκόσμια θέση κατάταξής φτάνοντας την 61η  θέση. Επίσης, στην ενότητα “Diversity” παρατηρούμε πως μια ακόμα επιτυχία του προγράμματος αποτελεί το γεγονός ότι το πρόγραμμα είχε την υψηλότερη απόδοση από τον παγκόσμιο μέσο στο υποκριτήριο «% φοιτητριών στο σύνολο των  φοιτητών  του  προγράμματος»  αν  και  πολύ  χαμηλή  απόδοση  στο  σύνολο  καθώς  ο  αριθμός διαφόρων  εθνικοτήτων  παραμένει  σε  πολύ  χαμηλά  επίπεδα  καθώς  το     95%  των  μαθημάτων διδάσκεται στα ελληνικά.

Το Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεχίζει να βελτιώνει τη θέση του και στα   διεθνώς   αναγνωρισμένα   Executive   MBA   προγράμματα   που   απευθύνονται   σε   διοικητικά στελέχη που είτε απασχολούνται είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό μετά το πέρας των σπουδών τους.

 

Διεθνής  Διάκριση  των  φοιτητών  του  executive MBA

Στα  πλαίσια  του  Strategy  Game  οι  φοιτητές  του  Executive  MBA χωρίζονται  σε  ομάδες,  κάθε  μια  από  τις  οποίες  αναλαμβάνει  τη διοίκηση     μιας     προσομοιωμένης      επιχείρησης.      Οι      ομάδες ανταγωνίζονται  για  μια  σειρά  ετών  ώστε  να  προκύψει  η  τελική νικήτρια.  Τον  Δεκέμβριο  του  2020  η  ομάδα  Centum  κέρδισε  το Strategy Game μεταξύ των φοιτητών του Executive MBA.

Στη νικήτρια ομάδα δόθηκε η δυνατότητα να συμμετέχει την άνοιξη του  2021  ως  εταιρεία  «ACentum»  στο  διεθνή  διαγωνισμό  Best Strategy  Invitational,  στον  οποίο  προσκαλούνται  μόνο  οι  πρώτες ομάδες   από   Πανεπιστήμια   και   Business   Schools   από   όλον   τον κόσμο.

Η   ομάδα   αποτελούνταν   από   τους   Πέτρο   Κορμπάκη,   Θοδωρή Παπαδογεωργόπουλο     και     Ειρήνη     Ράδογλου     -     Γραμματίκη. Κατάφεραν για μια ακόμα φορά να διακριθούν μεταξύ 10 συνολικά ανταγωνιστριών εταιρειών προερχόμενες από διεθνή Πανεπιστήμια όπως    University  of  California  Santa  Cruz,  University  of  Bergamo, Rennes School of Business, St. Petersburg College κ.α.

 

To  Executive  MBA  του  ΟΠΑ  επαναπιστοποιήθηκε  από  το  Association  of  MBAs  (ΑΜΒΑ)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για  Στελέχη  (Executive  MBA)  του  ΟΠΑ  επαναπιστοποιήθηκε  από το  Association  of  MBAs  (AMBA),  τη  διεθνή  ανεξάρτητη  αρχή  για  τη μεταπτυχιακή  εκπαίδευση  στη  διοίκηση  επιχειρήσεων.  Μετά  από εκτενή  αξιολόγηση,  το  Executive  MBA  έλαβε  την   πιστοποίηση   ως επιβεβαίωση   του   ότι   η   διδασκαλία,   το   πρόγραμμα   σπουδών,   η ποιότητα   του   διδακτικού   και   ερευνητικού   προσωπικού   και   οι υπόλοιπες    υπηρεσίες    που    προσφέρονται    στους    φοιτητές    του προγράμματος   καλύπτουν   τα   υψηλότατα   κριτήρια   που   θέτει   το AMBA.   Για   την   αξιολόγηση   ελήφθη,   επίσης,   υπόψη   η   άποψη φοιτητών, αποφοίτων και εργοδοτών.

Για  τους  φοιτητές  του  Προγράμματος,  η  συγκεκριμένη  πιστοποίηση εξασφαλίζει    διεθνή    αναγνωρισιμότητα    του    πτυχίου    τους    και επιβεβαιώνει ότι η επένδυσή τους επιστρέφει την καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης.

 

 

Σημαντική  Διάκριση  για  το  Executive  MBA  από  την  έγκυρη  λίστα  κατάταξης  Eduniversal

Για    μια    ακόμα    φορά    το    Executive    MBA    του    Οικονομικού Πανεπιστημίου   Αθηνών   κατατάσσεται   μεταξύ   των   κορυφαίων Executive  MBA  προγραμμάτων  στη  Δ.  Ευρώπη.  Πιο  συγκεκριμένα για  το  2021  κατατάχθηκε  στην  26η   Θέσ η ,   κερδίζοντας   4  θέσεις  έναντι   της   προηγούμενης   αξιολόγησης   και  αξιολογούμενο  με  4 αστέρια (4*).

 

Διαλέξεις – Σεμινάρια

Σεμινάριο  Τεχνητή  Νοημοσύνη  για  τη  λήψη  αποφάσεων

To  Executive  MBA  θα  επιθυμούσε  να  ευχαριστήσει  τον  κο  Ανδρέα Ζάρρα   για   το   ιδιαίτερα   χρήσιμο   σεμινάριο   που   πρόσφερε   το Σάββατο  8/5/2021,  στους  φοιτητές  και  αποφοίτους  του  Executive MBA.

Αυτό   είχε   σαν   στόχο   να   παρουσιάσει   το   ιδιαίτερα   επίκαιρο αντικείμενο της Τεχνητής Νοημοσύνης και πώς μπορεί να βοηθήσει τους   σύγχρονους   οργανισμούς   να   λαμβάνουν   πιο   ορθολογικές αποφάσεις.   Παρουσιάστηκαν   εφαρμογές   Τεχνητής   Νοημοσύνης στις    λειτουργίες    του    μάρκετινγκ    και    των    πωλήσεων    και    οι συμμετέχοντες   είχαν   την   ευκαιρία   να   δουν   πώς   σημαντικές αναλυτικές   τεχνικές   όπως   εξερεύνηση   δεδομένων   πωλήσεων, ανάλυση  καλαθιού  αγορών  και  πρόβλεψη  διαφυγόντων  πελατών (churn prediction) μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  BLOCKCHAIN –  CRYPTOCURRENCIES

Το  Executive  MBA  πραγματοποίησε  την  Τετάρτη  14.04.2021  άλλο ένα εξειδικευμένο και χρήσιμο σεμινάριο για τους φοιτητές και τους αποφοίτους      του.      Περισσότεροι      από      200      συμμετέχοντες υποστήριξαν και αυτή τη φορά τη νέα ενέργεια του Executive MBA – Executive Leadership Seminars!

Η   αγορά   του   blockchain,   κυρίως   μέσω   του   Bitcoin   και   άλλων κρυπτονομισμάτων, αποτελεί έναν ολοένα και πιο σημαντικό πόλο του  χρηματοπιστωτικού  τομέα.  Προκειμένου  να  αναγνωριστεί  η αξία της τεχνολογίας του blockchain και ο αντίκτυπος που θα έχει, κρίνεται  απαραίτητη  η  κατανόηση  μιας  σειράς  θεμάτων  όπως  η έννοια της αποκέντρωσης, οι μηχανισμοί συναίνεσης, τα κίνητρα, η έννοια της κρυπτογράφησης, και τα συστήματα peer-to-peer.

Ευχαριστούμε   πολύ   τους   εισηγητές   του   σεμιναρίου,   κ.   Δράκο Κωνσταντίνο,  καθηγητή  Χρηματοοικονομικής  και  Αντιπρύτανη  του ΟΠΑ,      καθώς      και      τον      κ.      Μπαλλή      Αντώνη      Διδάκτορα Χρηματοοικονομικής  του  ΟΠΑ,  για  την  εξαιρετικά  ενδιαφέρουσα παρουσίασή τους.

 

Συστήματα  Διοίκησης  Ανθρώπιν ων  Πόρων  2020 -2021 –  Μάθημα  επιλογής  3ης  περιόδου

Στα πλαίσια του μαθήματος επιλογής «Συστήματα Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων» που διδάσκει ο Καθηγητής Μάνατζμεντ κος Δημήτρης Μπουραντάς, οι φοιτητές του Executive MBA διδάχθηκαν τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σχετικά με τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, τα συστήματα προσλήψεων, αξιολόγησης και απόδοσης, αμοιβών και κινήτρων και τον προγραμματισμό καριέρας μέσα από την ανάπτυξη του προσωπικού.

 

Σεμινάριο  Διαχείρισης  Άγχους  (Stress  management)  για  τους  φοιτητές  και  τους  απόφοιτους  του  Executive  MBA

Το    Executive    MBA    του    Οικονομικού    Πανεπιστήμιου    Αθηνών πραγματοποίησε  τον  Μάρτιο  του  2021  το  πρώτο  από  μια  σειρά εξειδικευμένων  και  ωφέλιμων  σεμιναρίων  για  τους  φοιτητές  αλλά και τους απόφοιτους του προγράμματος.

Εισηγητής ήταν ο κος Κώστας Σημάτος και το θέμα που αναλύθηκε ήταν η «Διαχείριση Άγχους - Stress Management»: η ανατομία του άγχους και τρόποι αντιμετώπισης του.

 

Το  Executive  MBA  του  ΟΠΑ  υποδέχθηκε  την  'Μούσα  Κλειώ'

Την  Τρίτη  19.01.2021  οι  φοιτητές  του  Executive  MBA  στα  πλαίσια του   μαθήματος   «Ηλεκτρονικό   Εμπόριο»   με   εισηγήτρια   την   κα Πραματάρη Κατερίνα, υποδέχθηκαν τον κ. Νικολόπουλο Γιάννη συν- ιδρυτή   της   επιχείρησης   Clio   Muse   cliomusetours.   Ο   ομιλητής παρουσίασε   στους   φοιτητές   του   μαθήματος   την   εξέλιξη   ενός business model canvas και πως αυτό οδήγησε στη δημιουργία μας επιτυχημένης  νεοφυούς  επιχείρησης  που  φιλοδοξεί  να  ταξιδέψει μέσω πρωτοποριακής τεχνολογίας τον πελάτη της σε οποιοδήποτε μέρος το κόσμου.

Recommended Post

Image

Newsletter
Τμήμα ΟΔΕ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© 2022, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ
Image