ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Εθελοντικό έργο μέσα στο 2023

Έλενα Χατζοπούλου

Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς της ημερίδας που είμαι επιστημονική υπεύθυνη μέσα στο 2023 έγιναν:

-Δενδροφύτευση σε συνεργασία με την we4all. Η δενδροφύτευση έγινε μαζί με τους εθελοντές της ημερίδας στην οποία είμαι επιστημονική υπεύθυνη.

- Προσφέραμε εθελοντική εργασία στις 16 Δεκεμβρίου στην κοινωνική κουζίνα "ο άλλος άνθρωπος"

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
(https://ode.imerida.aueb.gr/?page_id=30)

Μαρίνα Ψιλούτσικου

Ανάπτυξη και λετουργία ενός καναλιού microlearning στην πλατφόρμα YouTube με θέμα το personal branding και το career management. Αναρτάται νέο περιεχόμενο κάθε εβδομάδα και η πρόσβαση είναι δωρεάν για όλους.
https://www.youtube.com/channel/UCudhQmv89IJX-1k59uFB9LA

Image

Newsletter
Τμήμα ΟΔΕ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© 2024, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ
Image