0
δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και επαγγελματικά περιοδικά (χωρίς κριτές)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και επαγγελματικά περιοδικά μέσα στο 2022 (χωρίς κριτές) - working papers

Papalexandris, Alexandros and Mammassis, Constantinos and Kostopoulos, Konstantinos (2022). A Systematic Literature Review of Absorptive Capacity: Conceptual and Empirical Developments Through a Multilevel Lens (July 24, 2020) http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3659865

Papalexandris, Alexandros and Mammassis, Constantinos and Kostopoulos, Konstantinos (2022). Absorptive Capacity and Innovation Outcomes in Teams: The Role of CEO Servant Leadership and TMT Information Exchange Frequency on Team Social Integration, Task Conflict and Knowledge Breadth http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4240545

Kostopoulos, Konstantinos and Mammassis, Constantinos and Papalexandris, Alexandros (2022). A Multilevel Model of Organizational Ambidexterity: The Role of Individuals’ Paradoxical Thinking, Proactive Behavior, and Team Social Integration in the Development of Team- and Organizational-Level Ambidexterity and Performance http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4240371

Image

Newsletter
Τμήμα ΟΔΕ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© 2023, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ
Image