0
δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και επαγγελματικά περιοδικά (χωρίς κριτές)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και επαγγελματικά περιοδικά μέσα στο 2023 (χωρίς κριτές) - working papers

Θάνος Ι. (2023). Ο σημαντικός ρόλος της δημιουργικότητας, HR Professional, September, σ. 54.

Ψιλούτσικου Μ. (2023) Data driven ναι… αλλά να ξέρουμε τι διαβάζουμε!, Marketing Week, τεύχος 1667, 18/9/2023

Image

Newsletter
Τμήμα ΟΔΕ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© 2024, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ
Image