0
βιβλία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Βιβλία μέσα στο 2022

Chatzopoulou, E. Ethnic Hospitality Marketing: Authenticity and Quality Constructions in the Greek Food Industry (1st ed.). Routledge. https://www.routledge.com/Ethnic-Hospitality-Marketing-Authenticity-and-Quality-Constructions-in/Chatzopoulou/p/book/9781032126722

Παπαθανασίου Ε.Α. & Μαμάκου Ξ.Ι., EXCEL: Ανάλυση Δεδομένων & Επιχειρηματικές Εφαρμογές, Εκδόσεις ΟΠΑ, Αθήνα 2022, ISBN: 978-618-83313-8-9. 

Image

Newsletter
Τμήμα ΟΔΕ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© 2024, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ
Image