ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Βραβεία / Διακρίσεις μέσα στο 2021

Ιωάννης Θάνος

Ηλίας Καπουτσής

Βραβείο διδασκαλίας στο Executive MBA του ΟΠΑ (σειρά 2018-2020) στο μάθημα 'Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων'.

Δημήτρης Καρδαράς

Best Paper για το άρθρο με τίτλο: "Assessing the Impact of Hotel Services on Customer Rating Using Fuzzy String Matching and Belief Networks" των Alexandros Bousdekis, Dimitris Kardaras, Stavroula G. Barbounaki. που δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του "The Seventh International Conference on Human and Social Analytics", 2021, July 18, 2021 to July 22, 2021 - Nice, France. Link: https://www.iaria.org/conferences2021/awardsHUSO21/huso2021_a4.pdf

Δημήτρης Μανωλόπουλος

Αριστείο διδασκαλίας από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) πλήρους φοίτησης της σειράς 2018-2020 του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αριστείο διδασκαλίας από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) μερικής φοίτησης της σειράς 2018-2020 του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Image

Newsletter
Τμήμα ΟΔΕ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© 2022, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ
Image