ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Θέσεις ευθύνης σε οργανισμούς ή ερευνητικές ομάδες (πχ. διοικητικά συμβούλια, research networks, ομάδες εργασίας κλπ.)

Εμμανουήλ Δεδούλης

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιοτικών Ελέγχων του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

Ηλίας Καπουτσής

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) 

Council Representative (εκλεγμένος) στο European Academy of Management (η θητεία έληξε εντός του 2023)

Σάνδρα Κοέν

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΥΤΕ από το Σεπτέμβριο του 2023 

Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο European Accounting Association (από τον Ιούνιο του 2023)

Μέλος του Συμβουλίου του CIGAR Network (Comparative International Governmental Research Network)  μέχρι τον Ιούνιο του 2023

Vice Chair του Συμβουλίου του CIGAR Network (Comparative International Governmental Research Network) από τον Ιούνιο του 2023.

Co-chair στο EGPA PSG XII Public Financial Management 

Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής

Συμμετοχή σε Ομάδα Εργασίας για την Αναβάθμιση του ΕΟΠΥΥ. Στόχος της ομάδας εργασίας, η οποία συντονίζεται από τον Υπουργό Υγείας και τον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου είναι να προτείνει λύσεις σε στρατηγικό επίπεδο ώστε να καταστεί ο ΕΟΠΥΥ ένας σύγχρονος ασφαλιστικός φορέας.
Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει:
o    Τη διαμόρφωση της στρατηγικής του οργανισμού
o    Προτάσεις για το νέο λειτουργικό μοντέλο του ΕΟΠΥΥ
o    Την ανάπτυξη δομής διακυβέρνησης
o    Τη διαμόρφωση νέας οργανωτικής δομής
o    Τη διαμόρφωση των κύριων διαδικασιών που θα συμβάλλουν στη καλύτερη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ
o    Τον ορισμό δεικτών απόδοσης

Ελένη Σαλαβού

Διευθύντρια στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Athens MBA - από το 2020

Αναπληρώτρια Επιστημονικά Υπεύθυνη στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Athens Center of Entrepreneurship and Innovation-ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) - από το 2019

Διευθύντρια στο Εργαστήριο Διοίκησης Επιχειρήσεων (Management Laboratory) - από το 2017

Επιστημονικά Υπεύθυνη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα του Μέλλοντος για Νέους & Εφήβους» στο ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ (https://talent.aueb.gr/, ημερομηνία έναρξης: 2022) 

Μέλος της Επιτροπής Μεταφοράς Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών - από το 2022

Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήματος Τεχνοβλαστών - από το 2023

Έλενα Χατζοπούλου

Πιστοποιημένη Αξιολογήτρια της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας Ελλάδος

Project Peer Review of the Science Fund of the Republic of Serbia

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 2022, Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών 

Image

Newsletter
Τμήμα ΟΔΕ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© 2024, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ
Image