ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για θέματα που αφορούν στο newsletter του τμήματος ΟΔΕ, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Σάνδρα Κοέν

Σάνδρα Κοέν

Καθηγήτρια Λογιστικής ΟΔΕ
scohen@aueb.gr
Ξένια Μαμάκου

Ξένια Μαμάκου

ΕΔΙΠ Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
xenia@aueb.gr
Image

Newsletter
Τμήμα ΟΔΕ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© 2024, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ
Image