0
δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους / μονογραφίες

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους / μονογραφίες μέσα στο 2022

Chatzopoulou, E. (2022). Food Authenticity. In Encyclopedia of Tourism Management and Marketing (pp. 269-272). Edward Elgar Publishing.

Yigzaw, K. Y., Olabarriaga, S. D., Michalas, A., Marco-Ruiz, L., Hillen, C., Verginadis, Y., ... & Chomutare, T. (2022). Health data security and privacy: Challenges and solutions for the future. Roadmap to Successful Digital Health Ecosystems, 335-362.

Image

Newsletter
Τμήμα ΟΔΕ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© 2023, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ
Image