0
δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους / μονογραφίες

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους / μονογραφίες μέσα στο 2021

Kouretas, G., Α. Drakos, S. Stavroyiannis and L. Zarangas, “Investment and saving in the Eurozone and the European Union: Another look at Feldstein-Horioka”, in Handbook of Investment Analysis, Portfolio Management, and Financial Derivatives, (ed. By Cheung Few Lee, A. Lee and J. Lee), (with), 2021, forthcoming, Hackensack, New Jersey: World Scientific Publishing Company.

Vavoura, Ch., Manolopoulos, D., and Vavouras, I. (2020), “The Interactions between government quality and economic development”. In Vlachos, V., Bitzenis, A., and Sergi, B. (Eds.), Modelling Economic Growth in Contemporary Greece (pp. 105-118), Emerald, Howard House, Wagon Lane (ISBN: 978-1-80071-123-5 (Print) 978-1-80071-122-8 (Online).

 

Image

Newsletter
Τμήμα ΟΔΕ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© 2022, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ
Image