ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Βραβεία / Διακρίσεις μέσα στο 2022

Εμμανουήλ Δεδούλης

2020-2021 MBA International, Athens University of Economics and Business, αριστείο διδασκαλίας

Ιωάννης Θάνος

Βραβείο διδασκαλίας στο executive MBA, ΟΠΑ, για το μάθημα Αποτελεσματική διοίκηση Εξαγορών, Συγχωνεύσεων καιΣτρατηγικών Συμμαχιών, 2021-2022

Βραβείο εξαιρετικής διδακτικής επίδοσης, τμήμα ΟΔΕ, ΟΠΑ, 2021-2022

Ξένια Μαμάκου

Βραβείο εξαιρετικής διδακτικής επίδοσης, ΟΠΑ, 2021-2022

Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής

Αριστείο διδασκαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 για το μάθημα «Στρατηγική και Διεθνής Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» (Πλήρους Φοίτησης)

Αριστείο διδασκαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 για το μάθημα «Στρατηγική και Διεθνής Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» (Μερικής Φοίτησης)

Αριστείο διδασκαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για το μάθημα «Επιχειρησιακή Στρατηγική» (Business Strategy)

Image

Newsletter
Τμήμα ΟΔΕ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© 2023, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ
Image