ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Διεθνής και Εθνική Παρουσία μελών ΔΕΠ

Image

Guest-editors

Guest-editors σε Special Issues περιοδικών

Σάνδρα Κοέν

Guest editor στο Public Money and Mangement CIGAR Annual Issue 2022 με τους Εugenio Caperchione, Marco Bisogno, Josette Caruana & Francesca Manes-Rossi https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09540962.2022.2107796

Γιώργος Κουρέτας

Kouretas, G., Papadopoulos, A., Tavlas, G., (2022). Special Issue on Financial risks, monetary policy in the QE era, and regulation, Journal of Financial Stability

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ / ΣΥΝΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Θέση Συντάκτη (editor) ή Συνσυντάκη (co-editor) σε περιοδικά ή σειρές βιβλίων

Ιωάννης Θάνος

Associate Editor European Management Journal

Ηλίας Καπουτσής

Associate editor Frontiers in Psychology: Organizational Psychology

Σάνδρα Κοέν

Co-editor της Σειράς Βιβλίων των εκδόσεων Palgrave με τίτλο "Public Sector Financial Management" με τους I. Brusca, E. Caperchione και F. Manes Rossi. 

Γιώργος Κουρέτας

Associate Editor Journal of Economic Asymmetries

Associate Editor Journal of Forecasting

Editorial Boards

Συμμετοχή σε συντακτικές ομάδες (Editorial Boards) επιστημονικών περιοδικών

Εμμανουήλ Δεδούλης

Member of the editorial board of the Critical Perspectives on Accounting

Ιωάννης Θάνος

Εditorial board member-Journal of Knowledge management, Frontiers in Psychology

Ηλίας Καπουτσής

Member of the editorial board of the Academy of Management Perspectives

Σάνδρα Κοέν

Μέλος του Editorial Board του περιοδικού International Journal of Public Sector Management (ABS 1) από τον Σεπτέμβριο του 2019. 

Μέλος του Editorial Board του περιοδικού Public Budgeting, Accounting and Financial Management (ABS 2) από τον Μάιο του 2018. 

Μέλος του Editorial Board του περιοδικού Financial Accountability and Management (ABS 3) από τον Ιανουάριο του 2017.

Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής

Review Editor στο ακαδημαϊκό περιοδικό Journal Frontiers in Psychology (IF = 4,232)

ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Θέσεις ευθύνης σε οργανισμούς ή ερευνητικές ομάδες (πχ. διοικητικά συμβούλια, research networks, ομάδες εργασίας κλπ.)

Εμμανουήλ Δεδούλης

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιοτικού Ελέγχου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Ιωάννης Θάνος

Member European M&A Institute 

Ηλίας Καπουτσής

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) 

Country Representatives Council Member στο European Academy of Management

Σάνδρα Κοέν

Μέλος του Συμβουλίου του CIGAR Network (Comparative International Governmental Research Network) 

Co-chair στο XII Permanent Study Group: Public Sector Financial Management του European Group of Public Administration 

Βασίλης Παπαδάκης

Αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης στο ΟΠΑ

Έλενα Χατζοπούλου

Project Peer Review of the Science Fund of the Republic of Serbia

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 2022, Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών 

Image

Newsletter
Τμήμα ΟΔΕ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© 2023, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ
Image